Stenberg & Ryberg AB är ett organisationsutvecklande företag!

Gunilla Stenberg är beteendevetare och Jonas Ryberg är leg psykolog. Vår hemvist är Blekinge och med södra Sverige som arbetsområde. Fast ibland blir det norröver och ibland blir det utomlands.

Våra insatser kan i huvudsak delas in i tre områden:

– Stöd för människor, enskilda eller grupper, när något har hänt.

– Stöd för organisationer att driva förändringsarbete. Det kan vara stöd/coaching för medarbetar och chefer,
teamutveckling och ledningsgruppsutveckling.

– Stöd för medarbetare och organisationer genom olika kartläggningsmetoder, t.ex. Tidanalys – gör vi det vi tror vi
gör på jobbet?

Vi nämner här några metoder vi ibland använder, om du har googlat oss på just de sökorden, kontakta oss så berättar vi mer.

Förändringens fyra rum, Organisationsbarometern, Personlig dialektik, MBTI (Myers Briggs Type Indicator,) Firo B. GROW-modellen. Teorier vi lutar oss emot när det gäller grupputveckling är framför allt Susan Wheelan. När det gäller coaching utgår vi från GROW-modellen.

Kontakta oss gärna!